Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Brno - Svatopluk Jergl

Pobočka PRAHA

Ing. Vít Jergl
Vitošská 3412/5
143 12 Praha - Modřany

Tel: +420 720 758 894

Email: vitek.jergl@gmail.com
www.deratizace-jergl.cz

IČO: 01751573

Copyright © 2018 DDD JERGL – Dezinfekce, Dezinsekce, Deratizace – hubení hlodavců-hubení škůdců – hubení hmyzu

Technické řešení a design EDATA